Firma ASPERA Tomasz Leśniowski realizuje projekt: "Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w firmie ASPERA TOMASZ LEŚNIOWSKI w celu rozpoczęcia zorganizowanej działalności eksportowej na rynkach zagranicznych", numer projektu: POPW.01.02.00-18-0051/20.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja.
 
 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 30.09.2022 r.

Wartość projektu: 463 030,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 323 000,00 PLN

Aspera Tomasz Leśniowski powstała w 2011r. i jest firmą konsultingowo-doradczo-szkoleniową. Firma zajmuje się zarządzaniem projektami oraz szkoleniami. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Firma świadczy również usługi dla trenerów z zakresu Green Project Management, czyli sprzedaje gotowe rozwiązania i koncepcje związane z zasadami zrównoważonego rozwoju. Decyzja o podjęciu internacjonalizacji usług wynika z chęci nieustannego rozwoju zawodowego wykraczającego poza rynek krajowy, a także chęci dzielenia się wiedzą i przekazywania jej innym osobom zainteresowanym tematyką GPM. Aspera poprzez internacjonalizację chce rozwinąć działalność swojej firmy oraz wkroczyć w kręgi multikulturowe klientów. Misją Aspery jest wsparcie w rozwoju organizacji umożliwiających osiągnięcie jak najlepszych rezultatów. Swoją pozycję na rynku usług szkoleniowych firma buduje już od niemal 10 lat przy współpracy dwóch specjalistów zajmujących się zarządzaniem projektami, w tym szkoleniowymi oraz projektami dofinansowanymi ze środków UE. Otoczenie biznesowe firmy nie powoduje znaczącego ryzyka dla stopniowego wzrostu na rynkach międzynarodowych i rynku krajowym.

 

 

O FIRMIE
 
Aspera jest nowoczesną firmą świadczącą usługi w zakresie indywidualnych oraz organizacyjnych programów szkoleniowo rozwojowych, a także consultingu od definiowania strategii firmy poprzez reorganizację przedsiębiorstwa, zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie personelem oraz zarządzanie projektami.
Swoją ofertę kierujemy do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Naszą misją jest wspieranie w rozwoju każdej organizacji w celu maksymalizacji efektów biznesowych. Jesteśmy praktykami biznesu.
Wyróżnia nas różnorodne doświadczenie oraz elastyczność oferty, którą każdorazowo dopasowujemy do potrzeb naszego Klienta. Projekty doradcze oraz szkoleniowe realizujemy przy współudziale doradców i trenerów, którzy posiadają  wieloletnie doświadczenie i umiejętności w swojej dziedzinie poparte doświadczeniem w biznesie. Analizując rynek w Polsce, cały czas dążymy do rozszerzania i udoskonalania naszej oferty, dostosowując ją do zmieniających się trendów oraz indywidualnych wymagań i potrzeb Klientów. W naszą pracę wkładamy pasję i doświadczenie, które chcemy przekazać naszym Partnerom Biznesowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
 
Uprzejmie informujemy, że każdego użytkownika strony www.asperatl.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna poniżej. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentem: POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 

 

 
 

Projekt UE

PROJEKT "ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE - BĄDŹ KONKURENCYJNY" NOMINOWANY DO NAGRODY NA NAJLEPSZE PROJEKTY RPO WP 2014-2020
 
Jest nam miło poinformować, że projekt pt. "Zdobądź kwalifikacje - bądź konkurencyjny"  realizowany przez Aspera Tomasz Leśniowski zdobył nominację do nagrody na najlepsze projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt umożliwił 150 osobom nabycie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu, które są obecnie jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Uczestnicy podeszli do egzaminu IPMA poziom D, uzyskując międzynarodowy certyfikat Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami. Innowacyjnym narzędziem wykorzystywanym podczas szkolenia była platforma wirtualna. Każdy uczestnik mógł w dowolnej chwili skorzystać z zamieszczonych tam informacji, zadań i testów.

 

Szkolenia

Proces edukacyjny rozpoczyna się od badania oraz analizy indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala na zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz określenie kierunków rozwoju wiedzy oraz umiejętności uczestników szkolenia. Dzięki temu opracowane przez nas rozwiązania szkoleniowe są optymalnie dopasowane do indywidualnych oczekiwań klientów.
Zachęcamy Państwa do bezpośredniego zapoznania się z szeroką ofertą szkoleniową firmy Aspera. Poniższe tematy szkoleniowe stanowią jedynie ogólny zarys naszej oferty. Dla naszych klientów przygotowujemy indywidualne projekty szkoleń dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb:

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Zarządzanie projektami

- Train the Trainer

- Tworzenie strategii rozwojowej

- Narzędzia informatyczne

- Zarządzanie przez cele

- Controlling

- Komunikacja

- Budowanie efektywnego zespołu

- Budowanie autorytetu przywódcy

- Zarządzanie stresem

- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

- Inne szkolenia ogólnorozwojowe

 

Doradztwo

Naszym klientom oferujemy wsparcie nie tylko w zakresie realizacji szkoleń, ale również przeprowadzamy doradztwo w kierunku indywidualnego rozwoju pracowników oraz tworzenia długoterminowej perspektywy rozwoju w organizacji, pozwalającej na realizację celów biznesowych. Prowadzimy konsultacje w następujących obszarach:

- Wprowadzanie zarządzania zasobami ludzkimi
- Controlling, w tym controlling personalny
- Tworzenie modelu kompetencyjnego
- Wspieranie procesu rekrutacji
- Assesment/Development Centre

 

Dofinansowanie

Pomagamy obniżyć koszty szkoleń oraz doradztwa poprzez wsparcie w procesie pozyskania dofinansowania ze środków unijnych. Oferujemy m.in. usługi w zakresie: 

- Identyfikacji potrzeb możliwych do sfinansowania ze środków unijnych

- Tworzenia projektów

- Zarządzania i rozliczania projektów przez certyfikowanych kierowników projektów

- Monitoringu i kontroli

- Przygotowywania sprawozdań z realizacji projektów.

Formularz Kontaktowy

*
*
*
*

Dane Kontaktowe

ASPERA Tomasz Leśniowski
 

ul. H. Sienkiewicza 10/17

35-216  Rzeszów

tel. 533 673 509